Nech hry zostanú
zábavou

Stávkovanie a hazardné hry sú formou zábavy, ktorej sa venujú milióny ľudí po celom svete, a dokážu byť naozaj nesmierne zábavné. U niektorých hráčov však vzťah k hrám prerastá ešte v čosi viac, čo môže viesť až k javu známemu ako patologické hráčstvo.

Bezpečné prostredie

Ako zodpovedná spoločnosť sa snažíme našim hráčom pripraviť čo najlepšie prostredie bez ohľadu na to, či práve hrajú naše kasínové hry alebo uzatvárajú stávky na svoj obľúbený tím. Snažíme sa zvyšovať povedomie o patologickém hráčstve, zlepšovať ochranu hráčov a dodržiavať vysoké štandardy v oblasti starostlivosti o klientov.

Ako Fortuna pomáha?

Čo je zodpovedné hranie?

Zodpovedné hranie predstavuje súbor iniciatív, ktorých cieľom je obmedziť výskyt patologického hráčstva, zaistiť vašu bezpečnosť a pripraviť vám množstvo zábavy!

Tieto iniciatívy vznikajú priamo s podporou odvetvia vrátane vládnych a regulačných orgánov, herných kontrolných rád, prevádzkovateľov a dodávateľov, pričom ich cieľom je:

Zaistiť spravodlivý, jasne vymedzený a pochopiteľný prístup k hrám

Budovať povedomie o nebezpečenstvách a rizikách spojených s patologickým hráčstvom

Poskytovať podporu na minimalizáciu vplyvu škôd spojených s patologickým hráčstvom

Prečo sa hráči musia správať zodpovedne?

Prečo tomuto problému venujeme pozornosť?

Chceme totiž byť stabilnou súčasťou zábavného priemyslu a chceme vám pripraviť bezpečné prostredie, v ktorom sa môžete zabávať bez obáv. Snažíme sa vybudovať si s vami dlhodobý vzťah, zaistiť vašu bezpečnosť a upriamiť vašu pozornosť na riziká spojené s patologickým hráčstvom.

Domnievame sa, že hazardné hry by mali byť príjemnou a obľúbenou formou zábavy pre všetkých, ktorí o ňu prejavia záujem. Mali by hráčom prinášať radosť a zábavu v bezpečnom a spravodlivom prostredí.