Keď hranie
škodí

Máte problém?
Aký?

Existuje veľa dôvodov, prečo sa u niekoho môže rozvinúť problémové hráčstvo. Škody spôsobené hazardnými hrami sú naozaj rôznorodé a na rozdiel od priamych škôd, ktoré napáchajú fyzické ochorenia alebo nadmerné užívanie návykových látok, nemusia byť také očividné.

Na základe výskumu a analýzy rôznych dôvodov a návykov rozdelili odborníci v tomto odvetví základné príčiny do 3 hlavných skupín:

Biologické

Patrí sem jedinečná fyziológia a prípadne aj genetika každého človeka. Každý človek sa hazardnými hrami baví inak a niektorí ľudia si môžu túto formu zábavy obľúbiť natoľko, až sa pre nich stáva takmer neodolateľná a nesmierne lákavá.

Psychologické

Výskumy ukazujú, že určití ľudia majú sklony k opakovaniu istých aktivít, a to aj za predpokladu, že pre nich môžu byť škodlivé. Dôvodom je, že títo ľudia si navyknú na benefity, ktoré so sebou závislosť prináša, a to aj napriek tomu, že im škodí. Medzi tieto benefity patrí napríklad zníženie stresu, úľava od nudy a ďalších problémov a príjemné pocity. Niekedy je závislosť aj nástrojom na zvládanie negatívnych pocitov alebo situácií.

Sociokultúrne

Závislosť na hazardných hrách sčasti súvisí aj s ich kultúrnym vnímaním. Takéto vnímanie sa môže v rodinách prenášať z jednej generácie na druhú. Deti sa môžu o takýchto hrách dozvedieť úplnou náhodou od príbuzných. Dieťa môže napríklad vidieť rodičov, ako sa dobre zabávajú pri pokri alebo ako si vyberajú výhru z herného automatu. V dôsledku toho si môže dieťa podvedome asociovať hazardné hry so šťastím.

Počiatočné výskumy sa zaoberali závislosťou ako takou a odhalili pritom množstvo spoločných bodov medzi rôznymi druhmi závislostí. Iba veľmi malé percento hráčov hazardných hier si však vybuduje závislosť. Vo väčšine prípadov sa z problémového hráčstva vďaka správnemu vzdelaniu a podpore nikdy nestane závislosť.

Prerušte
bludný kruh

Aj kompulzívne hranie hazardných hier vedie podobne ako ďalšie závislosti k zacykleniu. Preto je dôležité uvedomiť si to a pochopiť, že ste sa ocitli v bludnom kruhu. Až potom ho budete môcť prerušiť. Závislosť na hazardných hrách zvyčajne vzniká po prvom veľkom úspechu, veľkej výhre, ktorá vám prinesie vzrušenie a adrenalín.

Niektorí problémoví hráči si myslia, že dokážu „premôcť systém“ a rovnaký úspech zopakovať. To zvyčajne vedie k ďalšiemu hraniu, čo má za následok frustráciu, sklamanie a finančné straty.

circle Problémové
hranie
Emočný
spúšťač
Adrenalín Pocit
viny
Rituál Strata
kontroly

Rozpoznajte
príznaky

Problémové hráčstvo môže vyvolať veľký stres spojený s tým, že hráč si v súkromí, v práci, vo vzťahoch alebo vo finančnej sfére prechádza ťažkým obdobím alebo má druh osobnosti, ktorá je náchylnejšia ku kompulzívnemu správaniu. Bez správnej podpory môžu tieto problémy zasahovať napríklad do týchto oblastí života:

Emocionálne a duševné zdravie:

Vrátane úzkosti, depresií, klamania, nestability, podráždenosti, nadmerného užívania alkoholu alebo návykových látok.

Telesné zdravie:

Vrátane zlej výživy, žalúdočných problémov, porúch spánku, bolestí hlavy vedúcich k namáhaniu očí a bolestí chrbta.

Sociálna sféra:

Strata dôvery, hádky, problémové vzťahy, rozchody alebo rozvody a strata blízkych priateľov – to všetko sú možné následky.

Finančná sféra:

Strata zamestnania, príjmu alebo majetku, neschopnosť platiť základné poplatky, nárast dlhov a v extrémnych prípadoch aj bankrot.